Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Ostrołęka

Zmiana składu osobowego Zarządu Okregowego PZŁ w Ostrołęce

W związku z rezygnacją wniesioną przez członka Zarządu Okręgowego PZŁ w Ostrołęce kol. Roberta Szczęsnego Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego uchwałą nr 435/2023 z dnia 1 grudnia 2023 r. powołał na funkcję członka Zarządu kol. Roberta Kluczka.

Kol. Robert Kluczek jest członkiem Polskiego Związku Łowieckiego od 1994 roku. W latach 1997 – 2004 – sekretarz, a w latach 2004 – 2022- prezes Koła Łowieckiego ,,Świt’’ w Sulisze. W latach 2005 – 2010 był przedstawicielem Okręgu Ostrołęckiego PZŁ w Mazowieckim Sejmiku Łowieckim. Od roku 2010 do roku 2015 był prezesem Ostrołęckiej Okręgowej Rady Łowieckiej.

W okresie pracy w charakterze prezesa OORŁ i w ramach Mazowieckiego Sejmiku Łowieckiego aktywnie wspierał introdukcję bażantów i kuropatw w kołach łowieckich Okręgu Ostrołęckiego. Był jednym z pomysłodawców, bardzo udanej hodowli zagrodowej danieli w Kole Łowieckim ,,Świt’’, która za zgodą Ministra Środowiska, rozpoczęła się w jego Kole Łowieckim w 2007 roku i trwa do chwili obecnej. Daniele z zagrody, zasilają systematycznie łowiska w ,,Świcie’’. Na ten temat powstała praca inżynierska, przy udziale Kolegi Roberta, na SGGW w Warszawie p.t. ,, Charakterystyka populacji daniela introdukowanego na terenie Koła Łowieckiego ,,Świt’’ w Sulisze’’.

W ramach swojego Koła w szkołach na terenie łowisk (gminy Krasnosielc i Sypniewo), przeprowadził wraz z członkami Zarządu Koła ,,Świt’’, liczne konkursy wiedzy o łowiectwie, cieszące się wielkim powodzeniem u młodzieży. Za pracę na rzecz łowiectwa ostrołęckiego odznaczony, Odznaką za Zasługi dla Województwa Ostrołęckiego, Medalem za Zasługi dla Łowiectwa Okręgu Ostrołęckiego, Medalem ,,Zasłużony dla WKŁ 137 Jenot’’ i Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej. Zawodowo jest nauczycielem historii i WOS-u w Liceum Ogólnokształcącym nr I im. Marii Curie – Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim. W latach 2005 – 2019, pełnił funkcję dyrektora, tegoż Liceum. Za swoją pracę w charakterze dyrektora i nauczyciela, odznaczony przez Prezydenta R P ,,Złotym Medalem za Długoletnią Służbę’’, również przez Prezydenta RP odznaczony ,,Srebrnym Krzyżem Zasługi”. Przez Ministra Edukacji Narodowej odznaczony ,,Medalem Komisji Edukacji Narodowej’’. Za wybitne zasługi na rzecz województwa mazowieckiego, odznaczony przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Medalem Pamiątkowym ,,Pro Masovia”. Wielką pasją Kolegi Roberta, jest praca w samorządzie terytorialnym.

Od wielu lat działa jako radny, na rzecz mieszkańców gminy Krasnosielc. Jest liderem Społecznej Inicjatywy ,,Obywatele dla Powiatu’’, która aktywnie działa na rzecz wszechstronnego, rozwoju powiatu makowskiego.

W związku z powyższym pragniemy podziękować kol. Robertowi Szczęsnemu za jego pracę na rzecz myśliwych ziemi kurpiowskiej.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱