Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Ostrołęka

Zarząd okręgowy

Jenoch Paweł
Przewodniczący Zarządu Okręgowego
Łowczy Okręgowy

 

Kazimierz Ducki 

członkiem Polskiego Związku Łowieckiego od 2004 roku.

Funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w kole łowieckim „Mykita” pełniłem od 2005 do 2009 roku. W roku 2010 zostałem wybrany na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w Zarządzie Okręgowym PZŁ w Ostrołęce. Funkcje tę sprawowałem do roku 2018. Następnie w roku 2018 zostałem wybrany na członka Naczelnej Rady Łowieckiej.

W 2019 roku zostałem powołany na członka Zarządu Okręgowego PZŁ w Ostrołęce.

Kapituła Odznaczeń Łowieckich nadała mi następujące odznaczenia łowieckie: 

Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej, Srebrny Medal zasługi Łowieckiej oraz Złoty Medal Zasługi Łowieckiej.

Henryk Białczak

Prezes Zarządu Firmy  inżynieryjno  – sanitarnej. Pomysłodawca i główny sponsor „Centrum Edukacji Przyrodniczej w Kole Łowieckim „ŻBIK” . Sponsor  leśnej  Kapliczki Św. HUBERTA . Sponsor budowy Strzelnicy Myśliwskiej przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Ostrołęce. Organizator obozów przyrodniczych dla studentów SGGW  z zakresu myślistwa i leśnictwa. Członek Komisji Egzaminacyjnej kandydatów do PZŁ i selekcjonerów. Organizator i sponsor zawodów strzeleckich o puchar prezesa firmy Sanprod.

 • Członek PZŁ od 1993r.
 • Członek Komisji Rewizyjnej KŁ. Hubertus Ostrołęka od 1994r. do 1999r.
 • Członek Komisji Rewizyjnej KŁ. Żbik Szczytno  od 2000r. do 2004r.
 • Członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Ostrołęce od 2016r. do 2017r.
 • Członek Zarządu Okręgowego w Ostrołęce od 2017r.
 • Prezes KŁ. Żbik Szczytno od 2015r.
 • Przewodniczący Okręgowej Okręgowej  Kapituły Odznaczeń Łowieckich w Ostrołęce od 2019r.


Posiada odznaczenia łowieckie:

 • Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej -2006r.
 • Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej – 2011r.
 • Złoty Medal Zasługi Łowieckiej -2016r.
 • Honorowy Żeton Zasługi „Złom”- 2021r.
 • Zasłużony dla Łowiectwa Okręgu Ostrołęckiego 2009r.
 • Zasłużony dla Koła Łowieckiego Żbik Szczytno -2011r.
 • Brązowy Krzyż Zasługi – 2018r.
 • Medal Zasłużony Myśliwy Warmii i Mazur – 2018r.
 • Medal za Zasługi dla Łowiectwa Ziemi Kurpiowskiej – 2019r.

Kol. Robert Kluczek jest członkiem Polskiego Związku Łowieckiego od 1994 roku. W latach 1997 – 2004 – sekretarz, a w latach 2004 – 2022- prezes Koła Łowieckiego ,,Świt’’ w Sulisze.

W latach 2005 – 2010 był przedstawicielem Okręgu Ostrołęckiego PZŁ w Mazowieckim Sejmiku Łowieckim. Od roku 2010 do roku 2015 był prezesem Ostrołęckiej Okręgowej Rady Łowieckiej. W okresie pracy w charakterze prezesa OORŁ i w ramach Mazowieckiego Sejmiku Łowieckiego aktywnie wspierał introdukcję bażantów i kuropatw w kołach łowieckich Okręgu Ostrołęckiego. Był jednym z pomysłodawców, bardzo udanej hodowli zagrodowej danieli w Kole Łowieckim ,,Świt’’, która za zgodą Ministra Środowiska, rozpoczęła się w jego Kole Łowieckim w 2007 roku i trwa do chwili obecnej.

Daniele z zagrody, zasilają systematycznie łowiska w ,,Świcie’’. Na ten temat powstała praca inżynierska, przy udziale Kolegi Roberta, na SGGW w Warszawie p.t. ,, Charakterystyka populacji daniela introdukowanego na terenie Koła Łowieckiego ,,Świt’’ w Sulisze’’. W ramach swojego Koła w szkołach na terenie łowisk (gminy Krasnosielc i Sypniewo), przeprowadził wraz z członkami Zarządu Koła ,,Świt’’, liczne konkursy wiedzy o łowiectwie, cieszące się wielkim powodzeniem u młodzieży.Za pracę na rzecz łowiectwa ostrołęckiego odznaczony, Odznaką za Zasługi dla Województwa Ostrołęckiego, Medalem za Zasługi dla Łowiectwa Okręgu Ostrołęckiego, Medalem ,,Zasłużony dla WKŁ 137 Jenot’’ i Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej. Zawodowo jest nauczycielem historii i WOS-u w Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. Marii Curie – Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim. W latach 2005 – 2019, pełnił funkcję dyrektora, tegoż Liceum. Za swoją pracę w charakterze dyrektora i nauczyciela, odznaczony przez Prezydenta R P ,,Złotym Medalem za Długoletnią Służbę’’, również przez Prezydenta R P odznaczony ,,Srebrnym Krzyżem Zasługi”. Przez Ministra Edukacji Narodowej odznaczony ,,Medalem Komisji Edukacji Narodowej’’.

Za wybitne zasługi na rzecz województwa mazowieckiego, odznaczony przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Medalem Pamiątkowym ,,Pro Masovia”. Wielką pasją Kolegi Roberta , jest praca w samorządzie terytorialnym. Od wielu lat działa jako radny, na rzecz mieszkańców gminy Krasnosielc. Jest liderem Społecznej Inicjatywy ,,Obywatele dla Powiatu’’, która aktywnie działa na rzecz wszechstronnego, rozwoju powiatu makowskiego.