Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Ostrołęka

Zarząd okręgowy

Jenoch Paweł
Przewodniczący Zarządu Okręgowego
Łowczy Okręgowy

 

Kazimierz Ducki 

członkiem Polskiego Związku Łowieckiego od 2004 roku.

Funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w kole łowieckim „Mykita” pełniłem od 2005 do 2009 roku. W roku 2010 zostałem wybrany na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w Zarządzie Okręgowym PZŁ w Ostrołęce. Funkcje tę sprawowałem do roku 2018. Następnie w roku 2018 zostałem wybrany na członka Naczelnej Rady Łowieckiej.

W 2019 roku zostałem powołany na członka Zarządu Okręgowego PZŁ w Ostrołęce.

Kapituła Odznaczeń Łowieckich nadała mi następujące odznaczenia łowieckie: 

Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej, Srebrny Medal zasługi Łowieckiej oraz Złoty Medal Zasługi Łowieckiej.

Henryk Białczak

Prezes Zarządu Firmy  inżynieryjno  – sanitarnej. Pomysłodawca i główny sponsor „Centrum Edukacji Przyrodniczej w Kole Łowieckim „ŻBIK” . Sponsor  leśnej  Kapliczki Św. HUBERTA . Sponsor budowy Strzelnicy Myśliwskiej przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Ostrołęce. Organizator obozów przyrodniczych dla studentów SGGW  z zakresu myślistwa i leśnictwa. Członek Komisji Egzaminacyjnej kandydatów do PZŁ i selekcjonerów. Organizator i sponsor zawodów strzeleckich o puchar prezesa firmy Sanprod.

 • Członek PZŁ od 1993r.
 • Członek Komisji Rewizyjnej KŁ. Hubertus Ostrołęka od 1994r. do 1999r.
 • Członek Komisji Rewizyjnej KŁ. Żbik Szczytno  od 2000r. do 2004r.
 • Członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Ostrołęce od 2016r. do 2017r.
 • Członek Zarządu Okręgowego w Ostrołęce od 2017r.
 • Prezes KŁ. Żbik Szczytno od 2015r.
 • Przewodniczący Okręgowej Okręgowej  Kapituły Odznaczeń Łowieckich w Ostrołęce od 2019r.


Posiada odznaczenia łowieckie:

 • Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej -2006r.
 • Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej – 2011r.
 • Złoty Medal Zasługi Łowieckiej -2016r.
 • Honorowy Żeton Zasługi „Złom”- 2021r.
 • Zasłużony dla Łowiectwa Okręgu Ostrołęckiego 2009r.
 • Zasłużony dla Koła Łowieckiego Żbik Szczytno -2011r.
 • Brązowy Krzyż Zasługi – 2018r.
 • Medal Zasłużony Myśliwy Warmii i Mazur – 2018r.
 • Medal za Zasługi dla Łowiectwa Ziemi Kurpiowskiej – 2019r.

Kolega Robert Szczęsny od roku 2002 jest członkiem Polskiego Związku Łowieckiego w Ostrołęce, Łowczym Koła Łowieckiego ,,ŚWIT’’.

Kolega Robert posiada ogromny zasób wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie ochrony środowiska, którą przekazuje młodszym myśliwym oraz nowym nemrodom organizując szkolenia pogłębiające ich wiedzę przyrodniczą.

W swojej działalności na rzecz rozwoju Polskiego Łowiectwa na ziemiach kurpiowskich stał się prekursorem w introdukcji daniela oraz bażanta i kuropatwy w obwodach łowieckich okręgu ostrołęckiego.

Kolega Robert, działając na rzecz Polskiego Łowiectwa, był jednym z pierwszych inicjatorów sprzedaży bezpośredniej dziczyzny w okręgu ostrołęckim, którą rozwija, propagując i popularyzując dostęp lokalnych społeczności do polskiej dziczyzny, podkreślając walory mięsa z polskich lasów.

W powyższej działalności jest autorem wielu blogów kulinarnych oraz kanału YouTube, w którym pod nazwą ,,Kuchnia pod brzozą’’ propaguje polską dziczyznę, prezentując przepisy kulinarne podczas realizacji swoich programów.

Kolega Robert Szczęsny za swoją działalność w okręgu ostrołęckim uzyskał Medal Za Zasługi dla Łowiectwa Ziemi Kurpiowskiej oraz Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej, oraz Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej.